PENCAPAIAN 2014

Anugerah Akademik Negara 2013
Norhayati Ab. Rahman. Puitika Sastera Wanita Indonesia dan Malaysia: Satu Bacaan Ginokritik.

Puitika

Anugerah Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2013
Tiga makalah dalam buku Sastera dalam Budaya dan Media telah memenangi Anugerah Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2013.

Sastera Dalam Budaya dan Media
Makalah tersebut adalah seperti berikut:

  1. a) ‘Hang Tuah dalam Hayat Lisan di Air dan Daratan’ karya Muhammad Hj. Salleh
  2. b) ‘Ritual dalam Lipur Lara dan Folklor Melayu: Tradisi dan Persepsi’ karya Mohamad Luthfi Abdul Rahman
  3. c) ‘Daripada Kertas kepada Layar: Transformasi Kisah Hang Tuah dan Sulalat Al-Salatin kepada Puteri Gunung Ledang’ karya Wan Hasmah Wan Teh

Ketiga-tiga makalah tersebut adalah dalam buku Sastera dalam Budaya dan Media,
Editor: Halimah Mohamed Ali dan Mohamad Luthfi Abdul Rahman terbitan Penerbit Universiti Sains Malaysia, 2013.

 

Anugerah Persatuan Sains Matematik Malaysia (PERSAMA)

Anugerah Saguhati Kategori Karya Asli

Taksiah A. Majid, Choong Kok Keong dan Mustafasanie M. Yussof.  Theory of Structures.

Theory of Stuctures

 

Anugerah Buku Negara 2014

Kategori  : Buku Umum Terbaik (Kategori Kejuruteraan)
Taksiah A. Majid, Choong Kok Keong & Mustafasanie M. Yussof.   Theory of Structures

Theory of Stuctures

Kategori  : Buku Umum Terbaik (Kategori Kesihatan)
Jafri Malin AbdullahSummary of Readings in Neurosurgery.

Summary of Readings in Neurosurgery BRAIN Summary of Readings in Neurosurgery SPINE 

 50 Best Malaysia Titles

 Sejumlah empat judul terpilih dalam senarai 50 Best Malaysian Titles for International Rights 2014 oleh Majlis Buku Kebangsaan Malaysia untuk dipromosikan dan dipamerkan semasa Frankfurt Book Fair 2014 di Frankfurt, Jerman.  Judul-judul tersebut adalah:

  1.  Keturunan Pemburu Pemungut Lanoh Terakhir di Malaysia. Hamid Mohd Isa
  2. Koleksi Peribahasa China Terindah. Goh Sang Seong.
  3. Tuhan, Manusia & Alam Dalam Al-Quran Pandangan Toshihiko Izutsu. Ahmad Sahibah Rahem.
  4. Modern Mosques in Malaysia Between Regionalism and Electism. Wael A. Yousef Mousa.

 Keturunan Pemburu Pemungut Lanoh Terahir di Malaysoa Koleksi Peribahasa China Terindah Tuhan, Manusia dan Alam dalam al-Qur’an Pandangan Toshihiko Izutsu ModernMosques

 

 

 

 

© 2017 Penerbit Universiti Sains Malaysia (USM Press). All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.