Terbitan Terkini

Prev Next Page:

Akal Budi Melayu dalam Bahasa dan Sastera Moden

Akal Budi Melayu dalam Bahasa dan Sastera Moden

Tajuk: Akal Budi Melayu dalam Bahasa dan Sastera ModenEditor: Rahimah A. Hamid & A.S Hardy ShafiiHarga: RM26 Buku ini menghimpunkan  sembilan  makalah daripada penulis-penulis yang menguasai beberapa disiplin ilmu seperti kesusasteraan, teater, filem,  seni lukis, bahasa dan  pentadbiran. Topik-topik di dalam buku ini menawarkan pengetahuan yang cukup berharga tentang pelbagai ilmu kearifan tempatan khususnya kepada penggemar i...

Warisan Kearifan Tempatan Pemeliharaan Melalui Teknologi

Warisan Kearifan Tempatan Pemeliharaan Melalui Teknologi

Tajuk: Warisan Kearifan Tempatan Pemeliharaan Melalui TeknologiEditor: Norfarizah Mohd Bakhir & Mohd Asyiek Mat DesaHarga: RM21Ilmu kearifan tempatan merangkumi kebijaksanaan, pengetahuan, kepercayaan, nilai, amalan, ajaran dan budaya masyarakat Melayu pada masa lalu. Kebanyakan kes ilmu kearifan tempatan adalah unik di sesuatu tempat sahaja. Kebiasaannya, ia dipindahkan secara lisan daripada satu generasi kepada satu generasi seterusnya dan warisa...

Pelestarian Silat Melayu antara Warisan dengan Amalan

Pelestarian Silat Melayu antara Warisan dengan Amalan

Tajuk: Pelestarian Silat Melayu antara Warisan dengan AmalanEditor: Nazarudin Zainun & Mohamad Omar BidinHarga: RM29 Di Nusantara, seni silat merupakan satu amalan biasa yang telah diamalkan sejak berabad lamanya. Namun paling ketara, amalan ini mula menonjol selepas merdeka (1957) sebagai satu saranan baharu kerajaan Malaysia untuk mewujudkan satu persatuan atau organisasi silat yang bernaung di bawah satu bumbung. Saranan tersebut disambut ba...

Ibarat Nyiur Gading Raja Haji Yahya dalam Sejarah Kesusasteraan Melayu…

Ibarat Nyiur Gading Raja Haji Yahya dalam Sejarah Kesusasteraan Melayu Abad ke-20

Tajuk: Ibarat Nyiur Gading Raja Haji Yahya dalam Sejarah Kesusasteraan Melayu Abad ke-20Pengarang: Jelani HarunHarga: RM35 Pengarang masa silam meninggalkan banyak jasa dan bakti kepada bangsa, negara dan agama. Sewajarnyalah mereka diingati dan diberikan penghargaan yang setimpal dengan sumbangan yang telah diberikan. Buku ini merupakan hasil daripada penyelidikan penulis yang berorientasikan kaedah kajian luar yang banyak melibatkan kajian la...

Locating the Soul of Healing Performance in Malaysia

Locating the Soul of Healing Performance in Malaysia

Title: Locating the Soul of Healing Performance in MalaysiaEditors: A.S Hardy Shafii, Nurul Farhana Low Abdullah, Mumtaz Begum Aboo BackerPrice: RM18 Locating the Soul of Healing Performance in Malaysia will bring to the fore fundamental principles of healing performance practices in Malaysia which were once the soul of the community’s spiritual health beliefs. Healing performances in Malaysia have been performed, celebrated and reconstru...

Local Knowledge for A Globalized World

Local Knowledge for A Globalized World

Title: Local Knowledge for A Globalized WorldEditors: Norizan Esa, Salasiah Che LahPrice: RM17 Local knowledge refers to knowledge and expertise, which originate from local and indigenous cultures that have developed over time. Its practices have been absorbed naturally and effortlessly into the local communities. However, due to globalization and modernization, much of this knowledge has not been practiced and will be lost in time if efforts are no...

Indigenous Knowledge and Sustainable Practice

Indigenous Knowledge and Sustainable Practice

Title: Indigenous Knowledge and Sustainable PracticeEditors: Darlina Md Naim, Mardiana Idayu AhmadPrice: RM12 Indigenous knowledge plays a key role in sustainable practices and has been the fundamental part in many areas including agriculture, health care, education, fisheries, food preparation and conservation. This book consists of six articles, which deal with indigenous knowledge and local wisdom related to natural resources. This book mainly...

Integrating Local Knowledge with Science and Technology

Integrating Local Knowledge with Science and Technology

Title: Integrating Local Knowledge with Science and TechnologyEditors: Darlina Md Naim, Mardiana Idayu AhmadPrice: RM16 This book provides an insight into existing local knowledge from the perspective of science and technology and their integration. This would contribute to significant expansion of local knowledge research by highlighting the role and potential of integrating local knowledge, science and technology fields. Besides, it offers an o...

Dinamisme Etnik dan Sosiobudaya Melayu

Dinamisme Etnik dan Sosiobudaya Melayu

Tajuk: Dinamisme Etnik dan Sosiobudaya MelayuEditor: Nazaruddin Zainun & Mohamad Omar BidinHarga: RM21 Buku ini mengandungi lapan makalah yang definisi kearifan tempatan tercermin melalui judulnya. Ia memperlihatkan kearifan tempatan dalam pelbagai sudut ilmu sebagai pembuktian yang jelas daripada kandungan makalah yang pertama hingga yang terakhir. Nyata, yang dinamakan kearifan tempatan yang ada itu tidaklah sempit ruang lingkupnya, sebaliknya mam...

Akal Budi Dalam Sastera Rakyat Naratif dan Bukan Naratif

Akal Budi Dalam Sastera Rakyat Naratif dan Bukan Naratif

Tajuk: Akal Budi Dalam Sastera Rakyat Naratif dan Bukan NaratifEditor: Rahimah A. Hamid & Nurul Farhana Low AbdullahHarga: RM36 Buku ini menawarkan 11 makalah tentang sastera rakyat yang menampilkan kearifan akal budi masyarakat peribumi Nusantara. Makalah-makalah di dalam buku ini disusun bermula daripada cerita jenaka menjangkau kepada cerita dongeng, syair, gurindam, isun-isun, peribahasa dan juga pantun. Setiap makalah ternyata mempunyai keunikan ...

Nusantara Daripada Pelbagai Perspektif Kearifan Tempatan

Nusantara Daripada Pelbagai Perspektif Kearifan Tempatan

Tajuk: Nusantara Daripada Pelbagai Perspektif Kearifan TempatanEditor: Nazaruddin Zainun & A. S. Hardy ShafiiHarga: RM31 Buku ini telah merangkumkan ilmu kearifan tempatan yang ditekuni dalam wilayah Nusantara daripada pelbagai perspektif dalam usaha untuk melestarikan ilmu kearifan tempatan. Buku yang mengandungi lapan buah makalah ini membahaskan ilmu kearifan tempatan dalam pelbagai disiplin ilmu termasuk aspek arkeologi, sejarah, antropologi, so...

Masyarakat Nusantara dalam Budaya, Warisan dan Sejarah

Masyarakat Nusantara dalam Budaya, Warisan dan Sejarah

Tajuk: Masyarakat Nusantara dalam Budaya, Warisan dan SejarahEditor: Nazaruddin Zainun & A. S. Hardy ShafiiHarga: RM25 Buku yang mengandungi tujuh buah makalah ini telah mendefinisikan ilmu kearifan tempatan dalam pelbagai perspektif ilmu. Kesemua perkara yang terkandung di dalamnya menyentuh aspek berkaitan masyarakat tempatan dan lingkungannya. Kekayaan budaya lokal ini tercermin melalui kajian dan penulisan makalah yang menghubungkan kearifan tempatan d...

Traditional Medicine Current Practice & Belief

Traditional Medicine Current Practice & Belief

Title: Traditional Medicine Current Practice & BeliefEditors: Darlina Md. Naim, Zuraidah Mohd Yusoff, Saad OthmanPrice: RM12 This book presents interesting topics on traditional practices, particularly of the Malay community in women healthcare after childbirth and during the confinement period. This tradition is still widely practiced despite the rapid modernization of the country. The traditional practice of using plants with medicinal values i...

Mathematics Formulae for Engineers and Scientists

Mathematics Formulae for Engineers and Scientists

Title: Mathematics Formulae for Engineers and ScientistsCompiler: Engineering Mathematics GroupPrice: RM30 Mathematics Formulae for Engineers and Scientists provides easy and quick access to mathematics formulae for those who use them in their everyday work. It covers the basic mathematics formulae which are required by the undergraduates. It also covers the various formulae in topics such as Ordinary Differential Equations, Partial Differential Equations,...

Sistem Maklumat Geografi dan Pengurusan Bandar dalam Kearifan Tempatan

Sistem Maklumat Geografi dan Pengurusan Bandar dalam Kearifan Tempatan

Tajuk: Sistem Maklumat Geografi dan Pengurusan Bandar dalam Kearifan TempatanEditor: Tarmiji Masron & Zikri MuhammadHarga: RM22 Buku ini membentangkan tujuh bab dalam Bahasa Melayu yang mengetengahkan pengetahuan tempatan sebagai sumber maklumat utama untuk meningkatkan kelestarian kehidupan moden. Buku ini meneroka pelbagai aspek pengetahuan tempatan daripada segi penyertaan masyarakat tempatan dalam penyebaran maklumat, pertanian dan ekol...

Perubatan Tradisional Aplikasi Semasa

Perubatan Tradisional Aplikasi Semasa

Tajuk: Perubatan Tradisional Aplikasi SemasaEditor: Darlina Md. Naim, Zuraidah Mohd Yusoff, Saad OthmanHarga: RM18 Kesemua makalah yang dimuatkan dalam buku ini mempunyai keistimewaannya tersendiri serta mempunyai hubung kait yang sangat rapat antara satu sama lain. Kaedah perubatan tradisional yang dilakukan secara turun-temurun oleh sesuatu masyarakat biasanya menggunakan sumber alam semula jadi sebagai bahan pengubatan seperti tumbuh-tumbuhan dan...

SET: Cara Mudah Mengajar Topik Penyusuan Susu Ibu + USB dan Carta Flip

SET: Cara Mudah Mengajar Topik Penyusuan Susu Ibu + USB dan Carta Flip

Tajuk: SET: Cara Mudah Mengajar Topik Penyusuan Susu Ibu + USB dan Carta FlipPengarang: Zaharah Sulaiman, Nazirah Johar, Tengku Alina Tengku Ismail, Noraini Mohamad, Soon Lean Keng, Rusnah Yaso', Norzihan Ismail, Norbaizora Mohamad, Sharah SallehHarga: RM175 Cara Mudah Mengajar Topik Penyusuan Susu Ibu ini mengandungi 13 topik asas penyusuan susu ibu yang merangkumi ilmu dan teknik penyusuan serta motivasi untuk meningkatkan keyakinan para ibu bagi menjay...

Mengurus Risiko Gaya Usahawan Berjaya

Mengurus Risiko Gaya Usahawan Berjaya

Tajuk: Mengurus Risiko Gaya Usahawan BerjayaPengarang: Zulnaidi YaacobHarga: RM25Risiko adalah warna dunia keusahawanan, risiko juga hadir dalam segenap inci kehidupan manusia. Buku ini mengulas pelbagai risiko perniagaan kecil dan sederhana serta kerangka untuk menguruskan risiko secara sistematik. Gambaran dunia perniagaan yang berisiko bukan bertujuan menukilkan dunia perniagaan sebagai dunia yang penuh liku dan kepayahan. Sebaliknya, risiko menjadika...

Dunia Maritim dalam Pemikiran Arena Wati

Dunia Maritim dalam Pemikiran Arena Wati

Tajuk: Dunia Maritim dalam Pemikiran Arena WatiEditor: Sohaimi Abdul Aziz & Fatihah Che MatHarga: RM35 Arena Wati yang dilahirkan di Makassar, Indonesia merupakan sasterawan negara yang pernah menjadi pelayar dan pedagang maritim sebelum menjadi pengarang. Rahsia pelayar dengan ilmu pelayaran yang alamiah dan falsafah pelayar Makassar telah diceritakan secara kreatif oleh Arena Wati dalam memoir, novel dan cerpennya. Dengan kapal tradisional, ...

Mengurus Keperluan Pesakit Strok di Rumah

Mengurus Keperluan Pesakit Strok di Rumah

Tajuk: Mengurus Keperluan Pesakit Strok di RumahPengarang: Noor Aini Hussain, Mohamed Rusli AbdullahHarga: RM30 Bagaimanakah strok berlaku? Siapakah perawat keluarga?Apakah jenis bantuan yang dapat dihulurkan kepada pesakit?Jawapan kepada semua persoalan tersebut dan beberapa persoalan lain dirungkaikan dalam buku ini. Dipersembahkan dengan gaya bahasa yang mudah difahami berserta panduan bergambar, buku ini juga memaparkan beberapa maklum...

Teori Pemodulatan Selanjar

Teori Pemodulatan Selanjar

Tajuk: Teori Pemodulatan SelanjarPengarang: Mohd Ansor YusofHarga: RM31 Proses pemodulatan adalah salah satu proses penting dalam semua sistem perhubungan. Terdapat pelbagai kaedah pemodulatan yang lazim dilaksanakan dalam sesebuah sistem perhubungan dengan setiap kaedah pemodulatan ini amat bersandar kepada jenis isyarat pemodulat dan isyarat pembawa yang digunakan untuk menghasilkan isyarat termodulat. Jika kedua-dua isyarat pemodulat dan isy...

Mansuli Valley Lahad Datu, Sabah In The Prehistory of Southeast Asia

Mansuli Valley Lahad Datu, Sabah In The Prehistory of Southeast Asia

Title: Mansuli Valley Lahad Datu, Sabah In The Prehistory of Southeast AsiaAuthor: Jeffrey AbdullahPrice: RM20 Mansuli Valley is one of the valleys that have the longest cultural sequence starting from 235,000 to 3,000 years ago. This makes it the oldest valley in Borneo prehistory that has been dated chronometrically. Now, the prehistory of Sabah is almost in line in terms of age with other early prehistoric sites in Southeast Asia. Mansuli Va...

Analisis Data Menggunakan Borang Soal Selidik + CD

Analisis Data Menggunakan Borang Soal Selidik + CD

Tajuk: Analisis Data Menggunakan Borang Soal Selidik + CDPengarang: Wan Muhamad Amir W Ahmad, Ruhaya Hasan, Nor Affendy Nor AzmiHarga: RM45 Buku Analisis Data Menggunakan Borang Soal Selidik ini mengetengahkan kepelbagaian kaedah analisis data yang boleh dilaksanakan terhadap hasil data yang dikumpulkan daripada borang soal selidik. Contoh kes yang digunakan dalam buku ini adalah kajian hubung kait antara faktor pengetahuan, sikap dan ama...

British dan Perang Enam Hari 1967 Arab-Israel

British dan Perang Enam Hari 1967 Arab-Israel

Tajuk: British dan Perang Enam Hari 1967 Arab-IsraelPengarang: Muhamad Hasrul ZakariahHarga: RM70 Perang Enam Hari Arab-Israel yang tercetus pada 5  hingga 10 Jun 1967 merupakan titik hitam dalam sejarah Asia Barat yang membawa kepada perubahan struktur geopolitiknya khususnya di Palestin dan impaknya kekal sehingga kini. Hampir 90 peratus sumber yang digunakan adalah dokumen asli kerajaan British daripada The National Archive, London. Karya i...

Klian Intan Perlombongan Bijih Timah dan Perkembangan Sosioekonomi

Klian Intan Perlombongan Bijih Timah dan Perkembangan Sosioekonomi

Tajuk: Klian Intan Perlombongan Bijih Timah dan Perkembangan SosioekonomiEditor: Mohamad Rashidi Pakri, Nik Haslinda Nik HussainHarga: RM34 Pernahkah anda mendengar nama Klian Intan, Perak dan Rahman Hydraulic Tin Limited (RHTL)? Ramai dalam kalangan orang Perak sendiri pun tidak pernah mendengarnya. Justeru, buku ini akan membawa pembaca menelusuri sejarah perlombongan bijih timah dan sosioekonomi Klian Intan pada tahun 1900-an supaya lebih ramai ...

Novel dan Puisi dalam Kritikan Sastera

Novel dan Puisi dalam Kritikan Sastera

Tajuk: Novel dan Puisi dalam Kritikan SasteraPengarang: Sohaimi Abdul AzizHarga: RM33 Buku ini memberikan pembaca satu hidangan minda yang dikenali sebagai kritikan sastera. Setelah lahirnya buku Novel dalam Kritikan (2004), maka muncul pula buku yang lebih ke hadapan yang menganalisis novel dan puisi daripada novelis dan penyair terkenal dari dalam dan luar negara seperti Latiff Mohidin, Usman Awang, Arena Wati, Zurinah Hassan, Pramoedya Ananta Toer dan Azi...

The Essential Sarawakian Mental Skills Training - Agi Idup Agi Ngelaba…

The Essential Sarawakian Mental Skills Training - Agi Idup Agi Ngelaban

Title: The Essential Sarawakian Mental Skills Training - Agi Idup Agi NgelabanAuthors: Garry Kuan, Chin Ngien SiongPrice: RM15 The Essential Sarawakian Mental Skills Training: Agi Idup Agi Ngelaban is a unique book specially dedicated to equipping the Sarawakian athletes for optimum performance readiness before going to war (competition). In sports, peak performance requires a holistic approach working concurrently. Thus, this book is equipped with the state...

Teknik Biostatistik Pelajari Kaedah Tak Berparameter Secara Mudah Meng…

Teknik Biostatistik Pelajari Kaedah Tak Berparameter Secara Mudah Menggunakan SPSS dan SAS

Tajuk: Teknik Biostatistik Pelajari Kaedah Tak Berparameter Secara Mudah Menggunakan SPSS dan SASEditor: Wan Muhamad Amir W Ahmad, Nor Affendy Nor Azmi, Ruhaya HasanHarga: RM30Buku ini bertujuan memberi pendedahan kepada para pelajar dan penyelidik tentang pentingnya penggunaan kaedah statistik tak berparameter dalam melaksanakan kajian penyelidikan selain kaedah statistik berparameter. Prosedur pelaksanaan statistik tak berparameter menerusi penggu...

Language Teaching, Pedagogy and Curriculum Design

Language Teaching, Pedagogy and Curriculum Design

Title: Language Teaching, Pedagogy and Curriculum DesignEditors: Tengku Sepora Tengku Mahadi, Thomas Chow Voon FooPrice: RM28 Language Teaching, Pedagogy and Curriculum Design explores the possibilities of how language teaching research can be used to inform pedagogy. It informs on the realisation among language teachers of the need to be informed on the contributions of research to language learning and to enable them to better reflect on instruct...

Spectroscopy of Tropical Fruits: Sala Mango and B10 Carambola

Spectroscopy of Tropical Fruits: Sala Mango and B10 Carambola

Title: Spectroscopy of Tropical Fruits: Sala Mango and B10 CarambolaAuthors: Ommi Kalsom Mardziah Yahaya & Ahmad Fairuz OmarPrice: RM88 This research work plays an important role in transforming current conventional methodology in fruit quality definition and evaluation into scientific and technological objectives and implementation. Conventional definition in evaluating fruit quality is based on its physical attributes such as colour, size, shape and pe...

Fabrication of Porous Gallium Nitride by Photoelectrochemical Ecthing …

Fabrication of Porous Gallium Nitride by Photoelectrochemical Ecthing Method

Title: Fabrication of Porous Gallium Nitride by Photoelectrochemical Ecthing MethodAuthors: Cheah Sook Fong & Ng Sha ShiongPrice: RM44 Photoelectrochemical (PEC) etching is a simple and inexpensive wet etching approach that is widely used to fabricate porous gallium nitride (GaN) thin films. However, many fundamental issues on the etching mechanism and the optical response of the fabricated porous structure still remain unclear. In this bo...

Aplikasi Modul Pendidikan Kesihatan Reproduktif: Pendidikan Khas Masal…

Aplikasi Modul Pendidikan Kesihatan Reproduktif: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran + USB

Tajuk: Aplikasi Modul Pendidikan Kesihatan Reproduktif: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran + USBPengarang: Ang Chai Tin & Lee Lay WahHarga: RM124 Pada tahun 2011, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menerapkan Pendidikan Kesihatan ke dalam Kurukulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) melibatkan semua murid Tahun Satu aliran perdana. Walau bagaimanapun, Pendidikan Kesihatan tidak disediakan kepada murid-murid Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran (PKM...

Amalan Tebus Guna Tanah, Reka Bentuk Bandar dan Seni Bina di Malaysia

Amalan Tebus Guna Tanah, Reka Bentuk Bandar dan Seni Bina di Malaysia

Tajuk: Amalan Tebus Guna Tanah, Reka Bentuk Bandar dan Seni Bina di MalaysiaPengarang: Ahmad Sanusi HassanHarga: RM58 Amalan tebus guna tanah mula diperkenalkan di Kota Melaka pada tahun 1511 oleh penjajah Portugis dalam pembinaan pelabuhan di muara Sungai Melaka dan kubu pertahanan A’ Famosa menggunakan batu laterit, kemudiannya penjajah Belanda dalam pembinaan bangunan Stadthuys dan akhirnya penjajah Inggeris dalam pembinaan bandar kolonial di P...

Integrating ICT Into Language Teaching and Learning

Integrating ICT Into Language Teaching and Learning

Title: Integrating ICT Into Language Teaching and LearningEditors: Tengku Sepora Tengku Mahadi, Thomas Chow Voon Foo, Julie Chuah Suan ChooPrice: RM34 The role of ICT in education is becoming more and more important as the world moves rapidly into the age of digital media and information. Though worldwide research has shown that the integration of ICT into language teaching and learning may lead to improved student learning and better teaching meth...

Ideal Green Homes Understanding the Needs of Malaysia House Buyers

Ideal Green Homes Understanding the Needs of Malaysia House Buyers

Title: Ideal Green Homes Understanding the Needs of Malaysia House BuyersAuthors: Mohd Wira Mohd Shafiei, Radzi Ismail, Ilias Said, Omar OsmanPrice: RM31 Public interest and concern about climate change has been mounting steadily in recent years. Fully aware that the issue significantly contributes to greenhouse gas emissions, the housing industry has been actively promoting property developers to build environmentally conscious houses for the buyers. W...

Lifestyle of Future House Buyers in Malaysia

Lifestyle of Future House Buyers in Malaysia

Title: Lifestyle of Future House Buyers in MalaysiaAuthors: Mohd Wira Mohd Shafiei, Fanny Foo Suan Suan, Ilias Said, Omar OsmanPrice: RM31 The essential cornerstone of robust, successful marketing strategies is to understand house buyers’ needs, markets and trends. This book introduces the reader to basic lifestyle segmentation by using an exploratory study as a tool in determining the lifestyle of Malaysian house buyers.  By understanding our cu...

Regression Analysis of Column Ozone and Selected Atmospheric Parameter…

Regression Analysis of Column Ozone and Selected Atmospheric Parameters in Peninsular Malaysia from Sciamachy Data

Title: Regression Analysis of Column Ozone and Selected Atmospheric Parameters in Peninsular Malaysia from Sciamachy DataAuthors: Tan Kok Chooi, Lim Hween San, Mohd Zubir Mat JafriPrice: RM43 This monograph primarily demonstrates an effective application through remote sensing technique in order to predict the monthly columnar ozone (O3) in Peninsular Malaysia by using data on the concentration of environmental pollutants. Analysis and forecasting of ...

Pemodelan Hakisan Tanih Menggunakan Teknik 137Cs

Pemodelan Hakisan Tanih Menggunakan Teknik 137Cs

Tajuk:  Pemodelan Hakisan Tanih Menggunakan Teknik 137CsPengarang: Wan Ruslan Ismail & Zainudin OthmanHarga: RM73 Isu alam sekitar kerap mendapat liputan meluas media, sama ada yang berlaku di negara ini atau di negara-negara lain. Hakisan tanih merupakan sebahagian daripada isu alam sekitar yang dilihat semakin meruncing. Kejadian hakisan tanih yang tidak terkawal boleh menjejaskan kualiti alam sekitar. Berikutan itu, buku ini ditulis bagi men...

Engineering Calculus

Engineering Calculus

Title:  Engineering CalculusAuthors: Ahmad Shukri Yahaya, Fadzli Mohamed Nazri, Muhamad Nazri Murat, Irvan Dahlan, Aeizaal Azman Abdul Wahab, Norizah Mohamad, Dzati Athiar Ramli, Loh Wei Ping, Sivakumar RamakrishnanPrice: RM48 Engineering Calculus is written primarily as an introductory text aimed mainly for engineering and physical sciences students. This book is divided into three sections: Calculus of One Variable, Calculus of Multivariable and ...

Organisational Tranformation Concepts and Implementation Techniques

Organisational Tranformation Concepts and Implementation Techniques

Title:  Organisational Tranformation Concepts and Implementation Techniques Authors:  Musa AliPrice: RM30 (softcover)Price: RM45 (hardcover) A competitive environment, which can even be hypercompetitive at times, requires an organisation to continually transform itself to ensure that it remains relevant and competitive. The challenge in effectively transforming an organisation lies in ensuring that its direction and strategy reflect changes...

Reflections On Life And The Law

Reflections On Life And The Law

Title: Reflections On Life And The Law Authors: Shad Saleem FaruqiPrice: RM87 (softcover)Price: RM130 (hardcover) This book of 136 short essays distills some of the most lucid writings of well-known, emeritus law professor, Shad Saleem Faruqi, who was from 2008–2012 attached to USM as a Visiting Professor. From mundane topics like “Tips for Interviewees” to such contentious and sensitive issues as ethnic relations, Islam and th...

Statistical Analysis using SPSS for Health Sciences + CD

Statistical Analysis using SPSS for Health Sciences + CD

Title: Statistical Analysis using SPSS for Health Sciences + CDAuthors: Wan Muhamad Amir W Ahmad, Basaruddin Ahmad, Sarimah Abdullah, Nor Azlida Aleng @ MohamadPrice: RM68The most important objective of this book is to serve as a guide to undergraduate, postgraduate students and researchers in using SPSS and G*Power software in their various applied researches, especially in health research area. Almost all applied researches need a basic,...

Statistical Analysis with SAS

Statistical Analysis with SAS

Title: Statistical Analysis with SASAuthors: Wan Muhamad Amir W Ahmad, Nor Azlida Aleng@ Mohamad, Zalila AliPrice: RM27 Statistical Analysis System (SAS) software is a very powerful software that can be used to analyse data. Sharing valuable information on statistical analysis methods in applied research analysis, this book begins with the basic analysis and then continues to explain the advanced SAS programming for detail analysis. Writte...

The Art of Chinese Translation of Puns in Shakespeare's Sonnets

The Art of Chinese Translation of Puns in Shakespeare's Sonnets

  Title: The Art of Chinese Translation of Puns in Shakespeare's SonnetsAuthor: Zhang ChengzhiPrice: RM60 The translation of puns opens up a world of possibilities especially when it involves the clash of cultures between the West and the East. Although puns may be extremely difficult or some may say impossible to translate, the lack of studies on the translation of puns cannot prove or reject the notions put forward by the scholars, thus r...

The Role of the University with a Focus on University-Community Engage…

The Role of the University with a Focus on University-Community Engagement

Title: The Role of the University with a Focus on University-Community EngagementEditors: Munir Shuib, Koo Yew LiePrice: RM38 The role of the university is constantly debated. With higher education a key driver in socioeconomic development, community engagement has increasingly become a fundamental role of the university. This publication provides insight into the essence of balanced university-community engagement. Readers will be privy to sus...

Arkeologi Bukit Tengkorak, Sabah

Arkeologi Bukit Tengkorak, Sabah

Tajuk: Arkeologi Bukit Tengkorak, SabahEditor: Stephen ChiaHarga: RM90   Buku ini membincangkan tentang kajian arkeologi di tapak Bukit Tengkorak, Semporna, Sabah dari tahun 1994 hingga 2014. Hasil kajian arkeologi di Bukit Tengkorak telah menunjukkan bahawa tapak tersebut bertarikh sekitar 3,000 tahun dahulu dan merupakan sebuah tapak prasejarah yang penting di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Survei dan ekskavasi di Bukit Tengkorak mended...

Asas Tempaan Logam

Asas Tempaan Logam

  Tajuk: Asas Tempaan LogamEditor: Ahmad Baharuddin AbdullahHarga: RM34 Buku Asas Tempaan Logam memberi gambaran jelas tentang jenis dan proses dalam tempaan logam. Tempaan logam merupakan antara proses pembuatan yang begitu pesat berkembang. Ia digunakan untuk menghasilkan komponen logam dalam pelbagai bentuk dan saiz. Buku ini juga menerangkan istilah-istilah asas tempaan logam yang lazim digunakan. Penerangan ringkas tentang elemen-eleme...

Cluster Development In Selected Asian Countries Local and Regional Con…

Cluster Development In Selected Asian Countries Local and Regional Contexts

Title: Cluster Development In Selected Asian Countries Local and Regional ContextsEditors: Suriati Ghazali, Narimah Samat, Sharifah Rohayah Sheikh DawoodPrice: RM42   This book consists of chapters that review concepts and theories to empirical evidences and case studies of cluster development in five Asian countries – Japan, Malaysia, Indonesia, Thailand and Vietnam. It explores the dynamic of clustering in linking its potential and chall...

Construction Methods And Technology

Construction Methods And Technology

Title: Construction Methods And TechnologyEditor: Hanizzam Awang/ Md Azree Othuman MydinPrice: RM49 This book explores the most up-to-date and common construction methods and technologies for different types of buildings, alongside the key construction materials and properties needed to carry them out. The book offers comprehensive coverage of the necessary topics for students, engineers, contractors and other professionals in the field of construc...

Construction Management in Perspective Contemporary Issues, Ideas and …

Construction Management in Perspective Contemporary Issues, Ideas and Initiatives

Title: Construction Management in Perspective Contemporary Issues, Ideas and InitiativesEditor: Abu Hassan Abu Bakar & Arman Abdul RazakPrice: RM37 This book is written in two  parts, namely General Issues in Construction Industry and Various Aspects of Research in Construction Industry. It consists of a collection of ten articles related to studies on managing construction in developing countries. The articles were written by several authors w...