Royalti

Pengarang bertanggungjawab untuk mengemas kini butiran untuk perhubungan (alamat pos, nombor telefon, e-mel dan nombor akaun bank).

 Kategori penerbitan yang layak menerima royalti

  • Kecetakan Akademik
  • Ilmiah popular
  • Monograf
  • Buku teks universiti
  • Buku Teks Pusat Pengajian

Kaedah pengiraan

  1. Buku bahasa Malaysia

                x = 30% [(Kos penerbitan + 40%) – 20%]

                x ialah jumlah yang dibayar kepada penulis

kos penerbitan adalah berdasarkan bilangan cetak 1000 naskhah

  1. Buku bahasa Inggeris

              x = 10% × Harga buku × bilangan cetak

  1. Cetakan semula
  • Buku bahasa Malaysia: bagi cetakan melebihi 1000 naskhah, bayaran adalah berdasarkan jumlah buku yang dicetak mengikut kadar royalti senaskhah yang dibayar di atas
  • Buku bahasa Inggeris: berdasarkan bilangan cetak semula

 

Pembahagian

Buku yang ditulis oleh seorang atau sekumpulan penulis:

Syer yang sama ATAU atas persetujuan sesama penulis

Karya suntingan:

Editor akademik: 25% royalti (syer yang sama ATAU atas persetujuan sesama editor)

Penyumbang: 75% royalti (berdasarkan bilangan bab dalam buku)