Akal Budi Melayu dalam Bahasa dan Sastera Moden

akalbudimelayu
addtocart

Tajuk: Akal Budi Melayu dalam Bahasa dan Sastera Moden
Editor: Rahimah A. Hamid & A.S Hardy Shafii
Harga: RM26

Buku ini menghimpunkan  sembilan  makalah daripada penulis-penulis yang menguasai beberapa disiplin ilmu seperti kesusasteraan, teater, filem,  seni lukis, bahasa dan  pentadbiran. Topik-topik di dalam buku ini menawarkan pengetahuan yang cukup berharga tentang pelbagai ilmu kearifan tempatan khususnya kepada penggemar ilmu pelayaran; pejuang  bahasa  dan negara bangsa; juga  pencinta seni budaya. Makalah yang dihasilkan adalah berdasarkan kajian teks dan kajian lapangan yang meliputi ruang kehidupan masyarakat Melayu yang luas. Buku ini sesuai dimiliki dalam memahami dan menjiwai akal budi bangsa Melayu pada masa lalu dan masa kini, demi menghadapi tentangan hidup yang lebih bermakna pada masa-masa yang mendatang.