• Utama
 • KENALI KAMI
 • Pencapaian

Pencapaian

2017

Finalist The Beauty and The Book Award - Frankfurt International Bookfair 2017
Morden Mosques In Malaysia Between Regionalism and Eclecticism

Senarai jurnal yang dipilih menerima Taraf CREAM mengikut kategori adalah seperti berikut:

Kategori Jurnal Berprestasi Tinggi – Diindeks dalam Web of Science (WoS)

Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society
Ketua Sidang Pengarang: Profesor Dato’ Dr. Rosihan M. Ali
Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society

Kategori Jurnal Berprestasi Tinggi – Diindeks dalam Scopus

Journal of Physical Sciences
Ketua Sidang Pengarang: Profesor Dr. Abdul Latif Ahmad
Journal of Physical Science

Tropical Life Sciences Research
Ketua Sidang Pengarang: Profesor Dr. Alexander Chong Shu Chien
Tropical Life Sciences Research formerly known as Journal of Bioscience

Journal of Construction in Developing Countries
Ketua Sidang Pengarang: Profesor Sr. Dr. Abdul Rashid Abdul Aziz
Journal of Construction in Developing Countries

Kategori Jurnal Berpotensi CREAM

Kemanusiaan: The Asian Journal of Humanities
Ketua Sidang Pengarang: Profesor Madya Dr. Hajar Abdul Rahim
KEMANUSIAAN the Asian Journal of Humanities formerly known as Jurnal Ilmu Kemanusiaan

ANUGERAH BUKU NEGARA

Kategori: Buku Geografi Terbaik
Judul: Permodelan Hakisan Tanih Menggunakan Teknik 137Cs
Penulis: Wan Ruslan Ismail & Zainudin Othman
Penerbit: Penerbit USM
ISBN: 978-967-461-022-7
Pemodelan Hakisan Tanah Menggunakan Teknik 137Cs

ANUGERAH MAPIM-KPT 2016

Anugerah Makalah Jurnal Terbaik (Bidang Sains, Teknologi dan Perubatan)
Hadiah Utama

Judul: Ultrasound-assisted extraction of oil from calophyllum inophyllum seeds: statistical optimisation using box-behnken design.
Nama Penulis: Faiznur Mohd. Fuad, Khairiah Abd. Karim and Mashitah Mat Don
Jurnal: Journal of Physical Science
Penerbit: Penerbit Universiti Sains Malaysia
Journal of Physical Science

(Catatan: Puan Faiznur Mohd Fuad ialah bekas pelajar Sarjana di Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia yang kini merupakan pensyarah di Fakulti Kejuruteraan Kimia UiTM. Manakala Dr Khairiah Abd Karim dan Allahyarhamah Profesor Dr Mashitah Mat Don adalah pensyarah daripada Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia USM)

Anugerah Buku Ilmiah Terbaik (Bidang Kemanusiaan dan Sains Sosial)
Hadiah Penghargaan
Judul: Sastera Mahua dalam Kritikan dan Persejarahan.
Nama Penulis: Chong Fah Hing
Penerbit: Penerbit Universiti Sains Malaysia
Sastera MAHUA dalam Kritikan Dan Pensejarahan

Anugerah Editor Naskhah Buku Terbaik (Bidang Kemanusiaan dan Sains Sosial)
Hadiah Utama
Nama Editor Naskhah: Cik Marina Azmi
Judul: ‘Di Sebalik Tabir’ Sejarah Politik Malaysia, 1945–1957
Penerbit: Penerbit Universiti Sains Malaysia

marina Di Sebalik Tabir

 


2016

ANUGERAH MAPIM 2015

Majlis Penyampaian Anugerah MAPIM‑KPT 2015 telah berlangsung pada 22 April 2016 (Jumaat) di Dewan Za’ba, Kementerian Pendidikan Tinggi, di Putrajaya.  Sejumlah Sembilan (9) kategori anugerah telah dipertandingkan. Hadiah merupakan sijil, trofi dan wang tunai.

Anugerah Editor Naskhah Terbaik (Sains, Teknologi dan Perubatan)
Editor Naskhah:  Puan Rosziana Radli, Pegawai Penerbitan Kanan

EditorNaskhah copy

Anugerah Editor Naskhah Terbaik (Kemanusiaan dan Sains Sosial)
Hadiah Penghargaan 
Editor Naskhah: Puan Che Su Yaakub, Pegawai Penerbitan

che su

Semua anugerah telah disampaikan oleh Menteri Pengajian Tinggi, YB Dato’ Seri Idris Jusoh.

ANUGERAH BUKU NEGARA 2016

Kategori: Buku Tamadun Islam Terbaik
Judul : Tradisi Intelektual Andalusia: Pengaruh Disiplin Al-Quran
Penulis : Mohd Zamrus Mohd Ali
Penerbit: Penerbit Universiti Sains Malaysia (USM)
Tradisi Intelektual Andalusia Pengaruh Disiplin Al Quran

Kategori: Buku Arkeologi Terbaik
Judul : Arkeologi Bukit Tengkorak, Sabah
Penulis : Stephen Chia
Penerbit: Penerbit Universiti Sains Malaysia (USM)
Arkeologi Bukit Tengkorak Sabah

Jurnal USM Terima Pengiktirafan Taraf CREAM Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia
Senarai jurnal yang dipilih menerima Taraf CREAM adalah seperti berikut:

1) Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance
Ketua Sidang Pengarang: Profesor Dato’ Dr. Ruhani Ali
Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance

2) Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society
Ketua Sidang Pengarang: Profesor Dato’ Dr. Rosihan M. Ali
Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society

3) Journal of Construction in Developing Countries
Ketua Sidang Pengarang: Profesor Dr. Abdul Rashid Abdul Aziz
Journal of Construction in Developing Countries

4) Journal of Physical Sciences
Ketua Sidang Pengarang: Profesor Dr. Abdul Latif Ahmad
Journal of Physical Science

5) International Journal of Asia Pacific Studies
Ketua Sidang Pengarang: Profesor Dr. Ooi Keat Gin
International Journal of Asia Pacific Studies

6) Malaysian Journal of Medical Sciences
Ketua Sidang Pengarang: Profesor Dato’ Dr. Jafri Malin Abdullah
The Malaysian Journal of Medical Sciences

 

 


2015

Anugerah Buku Negara 2015

Kategori : Buku Umum Terbaik (Kategori Seni Kraf)
Judul : Seni Tembikar
Penulis : Zainal Arifin Ahmad, Abdul Rashid

Seni Tembikar

Kategori : Buku Umum Terbaik (Kategori Suntingan)
Judul : Koleksi Peribahasa China Terindah
Penulis : Goh Sang Seong

Koleksi Peribahasa China Terindah

Kategori : Anugerah Pengajian Tinggi (Buku Ilmiah Terbaik)
Judul : Rahsia dan Keunikan Personaliti Kanak-kanak Autistik di Malaysia
Penulis : Norfishah Mat Rabi

Rahsiah Dan Keunikan Personaliti Kanak Kanak Autistik Di Malaysia

Kategori : Anugerah Pengajian Tinggi (Rekabentuk Buku Terbaik)
Judul : Modern Mosques in Malaysia: Between Regionalism and Eclecticism
Penulis : Wael A. Yousef Mousa

Morden Mosques In Malaysia Between Regionalism and Eclecticism

Tiga buah buku Penerbit USM terpilih untuk 50 Best Malaysian Titles 

 • Noriah Taslim (Penyusun). Pantun Perawi
  Pantun Perawi
 • Zainal Arifin Ahmad, Abdul Rashid Jamaludin dan Muhammad Azwadi Sulaiman. Seni Tembikar Seni Tembikar
  Seni Tembikar
 • Asyraf Mansor, Mohd Abdul Muin Md. Akil, Shahrul Anuar Mohd Sah & Rahmad Zakaria. Pictorial Guide to The Plant and Bird Life of Byram Mangrove Forest, Penang.
  The Pictorial Guide to the Plant and Bird Life of Byram Mangrove Forest Penang

Empat jurnal terbitan Penerbit USM telah disenaraikan dalam pangkalan data baru Thomson Reuters, iaitu Web of Science – Emerging Sources Citation Index (ESCI). Jurnal tersebut ialah:

 1. International Journal of Asia Pacific Studies (IJAPS)
  International Journal of Asia Pacific Studies
 2. Malaysian Journal of Medical Sciences (MJMS)
  The Malaysian Journal of Medical Sciences
 3. Asian Academy of Management Journal (AAMJ)
  Asian Academy of Management Journal
 4. Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance (AAMJAF)
  Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance

Tiga jurnal terbitan Penerbit Universiti Sains Malaysia telah dipilih sebagai penerima Jurnal Taraf CREAM oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia
Tiga jurnal terbitan Penerbit Universiti Sains Malaysia telah dipilih sebagai penerima Jurnal Taraf CREAM oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia sebagai galakan untuk membantu usaha meningkatkan kualiti penyelidikan dan penerbitan jurnal ilmiah di Malaysia.

3 Jurnal tersebut adalah:

 • Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society (BMMSS)
  Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society
 • International Journal of Asia Pacific Studies(IJAPS)
  International Journal of Asia Pacific Studies
 • Kajian Malaysia (KM)
  Kajian Malaysia

2014

Anugerah Akademik Negara 2013
Norhayati Ab. Rahman. Puitika Sastera Wanita Indonesia dan Malaysia: Satu Bacaan Ginokritik.

Puitika

Anugerah Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2013
Tiga makalah dalam buku Sastera dalam Budaya dan Media telah memenangi Anugerah Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2013.

Sastera Dalam Budaya dan Media
Makalah tersebut adalah seperti berikut:

 1. a) ‘Hang Tuah dalam Hayat Lisan di Air dan Daratan’ karya Muhammad Hj. Salleh
 2. b) ‘Ritual dalam Lipur Lara dan Folklor Melayu: Tradisi dan Persepsi’ karya Mohamad Luthfi Abdul Rahman
 3. c) ‘Daripada Kertas kepada Layar: Transformasi Kisah Hang Tuah dan Sulalat Al-Salatin kepada Puteri Gunung Ledang’ karya Wan Hasmah Wan Teh

Ketiga-tiga makalah tersebut adalah dalam buku Sastera dalam Budaya dan Media,
Editor: Halimah Mohamed Ali dan Mohamad Luthfi Abdul Rahman terbitan Penerbit Universiti Sains Malaysia, 2013.

 

Anugerah Persatuan Sains Matematik Malaysia (PERSAMA)

Anugerah Saguhati Kategori Karya Asli

Taksiah A. Majid, Choong Kok Keong dan Mustafasanie M. Yussof.  Theory of Structures.

Theory of Stuctures

Anugerah Buku Negara 2014

Kategori  : Buku Umum Terbaik (Kategori Kejuruteraan)
Taksiah A. Majid, Choong Kok Keong & Mustafasanie M. Yussof.   Theory of Structures

Theory of Stuctures

Kategori  : Buku Umum Terbaik (Kategori Kesihatan)
Jafri Malin Abdullah.  Summary of Readings in Neurosurgery.

Summary of Readings in Neurosurgery SPINE Summary of Readings in Neurosurgery BRAIN

 50 Best Malaysia Titles

 Sejumlah empat judul terpilih dalam senarai 50 Best Malaysian Titles for International Rights 2014 oleh Majlis Buku Kebangsaan Malaysia untuk dipromosikan dan dipamerkan semasa Frankfurt Book Fair 2014 di Frankfurt, Jerman.  Judul-judul tersebut adalah:

 1.  Keturunan Pemburu Pemungut Lanoh Terakhir di Malaysia. Hamid Mohd Isa
 2. Koleksi Peribahasa China Terindah. Goh Sang Seong.
 3. Tuhan, Manusia & Alam Dalam Al-Quran Pandangan Toshihiko Izutsu. Ahmad Sahibah Rahem.
 4. Modern Mosques in Malaysia Between Regionalism and Electism. Wael A. Yousef Mousa.

 ModernMosquesKeturunan Pemburu Pemungut Lanoh Terahir di MalaysoaTuhan Manusia dan Alam dalam al Quran Pandangan Toshihiko IzutsuKoleksi Peribahasa China Terindah


2013

Anugerah Buku Negara 2013

Anugerah Perdana Penerbit Universiti Awam (Penerbit USM)

Anugerah Industri Buku, Buku Umum Terbaik Kategori Seni Bina
Tajuk Buku: Architecture and HeritageBuilding in George TownPenang
Pengarang: Ahmad Sanusi Hasssan & Shaiful Rizal Che Yahaya
BukuMenang copy

Anugerah Industri Buku Umum Terbaik Kategori Kajian Manuskrip Lama
Tajuk Buku: Cam-Melayu Abad Ke-19: Pemberontakan dan Diaspora
Pengarang: Mohammad Zain Musa
Cam

Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2012 (Kategori Kajian Sastera)
Tajuk Buku: Puitika Sastera Wanita Indonesia Dan Malaysia: Satu Bacaan Ginokritik
Pengarang: Norhayati Ab Rahman
Puitika

Best Malaysia Titles 2013

Tiga judul terbitan Penerbit USM  terpilih dalam senarai 50 Best Malaysian Titles for International Rights 2013 oleh Majlis Buku Kebangsaan Malaysia untuk dipromosikan dan dipamerkan semasa Frankfurt Book Fair 2013 pada 8–12 Oktober 2013 di Frankfurt, Jerman. Tiga judul adalah seperti berikut:

Tajuk Buku: Pantun Pilihan Peranakan Baba Negeri Selat, 1910–1930-an
Editor: Ding Choo Ming

Tajuk Buku: Kuntum Biru Kembang Lestari
Pengarang: Muhammad Haji Salleh

Tajuk Buku: Ensera Ayor: Epik Rakyat Iban
Pengarang: Noriah Taslim and Chemaline Osup

PantunKuntumensera

Akademik Negara 2011-2012 (Anugerah Penerbitan Buku)
Tajuk Buku Pentadbiran Kolonial dan Isu Pemilikan Tanah Di Kelantan 1881 – 1941
Pengarang: Nik Haslinda Nik Hussain
Kolonial

Anugerah Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM) 2012
Tarikh :  30 April 2013
Tempat:  Hotel Marriot, Putrajaya

Kategori Editor Naskhah Terbaik (Hadiah Penghargaan) Anugerah Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM)
Kemanusiaan dan Sains Sosial

Editor naskhah: Rosziana Radli
Tajuk Buku: Architecture and Heritage Buildings in George Town
Pengarang: Ahmad Sanusi Hassan dan Shaiful Rizal Che Yahaya. 

EditorNaskhah copyBukuMenang copy

Kategori Makalah Jurnal Terbaik Anugerah Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM)
(Kemanusiaan dan Sains Sosial)
Tajuk Jurnal: Jurnal Kemanusiaan: The Asian Journal of Humanities Vol. 19. 1, 2012
Pengarang: Ilsup Ahn

BukuMenangII copy


2011-2012

Anugerah Tokoh Akademik Bahasa Melayu 2012
YBhg. Dato’ Profesor Md Salleh Yaapar, Pengarah Penerbit USM 2007-2012
PengarahDato

Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2012
Buku:  Khazanah Segala Rimbun
Pengarang: Marzuki Ali
Khazanah

Hadiah Galakan Khas Jurnal – peringkat Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) 2012
Tajuk Jurnal: Jurnal Kemanusiaan, The Asian Journal of Humanities
BukuMenangII copy

Hadiah Galakan Khas Jurnal – peringkat Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) 2012
Tajuk Jurnal: Jurnal Kajian Malaysia
KajianMalaysia

XXXVI Consurso – Premio Anual de la Salud, Cuba 2011
Tajuk Buku:The Art & Science of Tuberculosis Vaccine Development
Diterbit oleh: Oxford Fajar Sdn. Bhd
Hak Cipta: Penerbit USM
tuber1

Anugerah Terjemahan Negara (Kategori Sains dan Teknologi) 2011
Tajuk Buku: Sains Gentian S.B Warner
Diterjemahkan oleh: Abdul Khalil Shawkataly & Rozman Hj. Din
Editor Naskhah: Alimie Liman
SainsGentian

Anugerah Persatuan Matematik Malaysia (PERSAMA) Hadiah Saguhati 2011
Tajuk Buku: Intoduction to Mathematical Modelling through Mathematica
Pengarang: Yahya Abu Hasan
Penyunting Naskhah: Normah Marmut
Mathematica

Anugerah Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM) 2011
Tarikh: 30 April 2012
Tempat:  Hotel Seri Pacific, Kuala Lumpur
Kesemua pemenang menerima anugerah termasuk wang tunai, piala dan sijil penghargaan daripada Menteri Pengajian Tinggi, Dato’ Seri Mohamed Khaled Nordin.  Turut hadir ialah Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi, Dato’ Prof. Dr. Rujhan Mustafa.

Kategori Editor Naskhah Terbaik Anugerah Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM) (Sains,Teknologi & Perubatan) 2011
Tajuk Buku: Kimpalan Gas
Pengarang: Ahmad Baharuddin Abdullah & Wan Mohd Amri Wan Mamat Ali
Editor Naskhah: Rosziana Radli
EditorNaskhah copyKimpalanGas

Kategori Editor Naskhah Terbaik Anugerah Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM) (Kemanusiaan & Sains Sosial) 2011 
Tajuk Buku: Radikalisme Melayu Perak
Pengarang: Ishak Saat
Editor Naskhah: Rosziana Radli
EditorNaskhah copyRadikalisme

Kategori Buku Terbaik Anugerah Majlis Penerbitan Ilmiah (MAPIM) (Kemanusiaan & Sains Sosial) 2011
Tajuk Buku: Pentadbiran Kolonial dan Isu Pemilikan Tanah di Kelantan 1881–1941
Pengarang: Nik Haslinda Nik Hussain
Editor Naskhah: Wan Muhana Abdullah
Kolonial


2009-2010

Penghargaan Buku Terbaik Perpustakaan Negara Malaysia 2010
Yang diterima dibawah Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986 (AKTA 331)
Tajuk Buku: Bustan al-Salatin: A Malay Mirror for Rulers 
Pengarang: Jelani Harun
Editor Naskhah: Salamiah Mat Sah
Bustan

Kategori Makalah Jurnal  Terbaik  Anugerah Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM) (Sains, Teknologi & Perubatan) 2010
Tajuk Makalah: On Subordination and Superordination of the Multiplier Transformation for Meromorphic Functions
Jurnal: Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society Vol. 33 No. 2, 2010
Buletin

Kategori Buku Terbaik Anugerah Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM) (Kemanusiaan & Sains Sosial)  2009
Tajuk Buku: Bustan al-Salatin: A Malay Mirror for Rulers
Pengarang: Jelani Harun
Editor Naskhah: Salamiah Mat Sah
Bustan

Kategori Buku Terbaik Anugerah Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM) (Sains, Teknologi & Perubatan) 2009
Tajuk Buku: Crptocoryne of Peninsular Malaysia: A Protrait of an Enchanting Plant Genus
Pengarang: Ahmad Sofiman Othman, Niels Jacobsen & Mashhor Mansor.
Editor Naskhah: Normah Marmut
Crypto

Kategori Makalah Jurnal Terbaik Anugerah Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM) (Sains, Teknologi & Perubatan) 2009
Tajuk Makalah: Convolution and Differential Subordination for Multivalent Functions
Jurnal: Bulettin of the Malaysian Mathematical Sciences Society Vol 32 No. 3, 2009
Buletin

Kategori Kualiti Anugerah Sanggar Sanjung USM 2009
Peringkat Kebangsaan Anugerah Buku Terbaik Sains, Teknologi & Perubatan
Tajuk Buku: Atlas of Craniovertabral Junction Surgery: Problems and Solutions
Pengarang: Hillol Kanti Pal
Editor Naskah: A’watif Ahmad
Atlas

Kategori Kualiti Anugerah Sanggar Sanjung USM 2009
Peringkat Kebangsaan Anugerah Buku Terbaik Kemanusiaan & Sains Sosial
Tajuk Buku: Undang-Undang Kesultanan Melayu dalam Perbandingan
Pengarang: Jelani Harun
Editor Naskah: Salamiah Mat Sah
Undang

Hadiah Saguhati Anugerah Persatuan Matematik Malaysia (PERSAMA) 2009
Tajuk Buku: Complex Analysis
Pengarang: Rosihan M. Ali & V. Ravichandran.
Editor Naskhah: Noriyanti Jahaya
ComplexAnalisis


2007-2008

Kategori Anugerah Penerbitan Buku dalam bidang Kemanusiaan & Sains Sosial Anugerah Akademik Negara (AAN) 2008
Tajuk Buku: Undang-Undang Kesultanan Melayu dalam Perbandingan
Pengarang: Jelani Harun
Editor Naskah: Salamiah Mat Sah
Undang

Kategori Buku Dewasa Fiksyen Anugerah Majlis Buku Kebangsaan Malaysia (MBKM) 2008
Tajuk Buku: Setaman Pantun Kenangan – Abdul Halim R
Editor: Muhammad Haji Salleh
Editor Naskah: Mohd Zaidi Abdullah
pantunkenangan

Kategori Buku Terbaik  Anugerah Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM) (Kemanusiaan & Sains Sosial) 2008 
Tajuk Buku:Undang-Undang Kesultanan Melayu dalam Perbandingan
Pengarang:Jelani Harun
Editor Naskah: Salamiah Mat Sah
Undang

Kategori Buku Terbaik Anugerah Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM) (Sains, Teknologi & Perubatan) 2008
Tajuk Buku: Atlas of Carniovertebral Junction Surgery: Problems and Solutions
Pengarang: Hillol K. Pal
Editor Naskah: A’watif Ahmad
Atlas

Kategori Anugerah Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM) (Sains, Teknologi & Perubatan) 2008
Tajuk Makalah: Subordination and Superordination of the Liu-Srivastave Linear Operator on Meramorphic Function.
Jurnal: Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society Volume 31, Number 2, 2008
Buletin

Kategori Buku Terbaik Anugerah Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM)(Kemanusiaan & Sains Sosial) 2007
Tajuk Buku: Romance and Laughter in the Archipelago: Essays on Classical and Contemporary Poetics of the Malay World 
Pengarang: Muhammad Haji Salleh
Editor Naskah: Salamiah Mat Sah
Romance

Kategori Makalah Jurnal Terbaik  Kemanusiaan & Sains Sosial Anugerah Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM) 2007
Tajuk Makalah:  The Iban Pantun-Poetry and Song 
Jurnal: Wacana Seni: Journal of Arts Discourse 3 (2004): 61-85
Wacana

Kategori Makalah Jurnal Terbaik Sains, Teknologi dan Perubatan Anugerah Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM) 2007
Tajuk Makalah: Cloning and Expression of Malarian and Tuberculosis Epitopes in Mycobacterium Bovis Bacile Calmette-Guerin
Jurnal: Malaysian Journal of Medical Sciences 13(1)(2006):13-20.
JurnalMedical

Editor Naskhah Terbaik Anugerah Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM) (Kemanusiaan dan Sains Sosial) 2007
Tajuk Buku: Teknologi Binaan untuk Negara Membangun
Pengarang: Mahyuddin Ramli & Noor Faisal Abas
Editor Naskhah: Nik Nurolaini Nik Mohd Isa
Nikbinaan

Hadiah Khas Anugerah Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM) 2007
Jurnal: Bulletin of the Malaysia Mathematical Science Society
Buletin


1990-2002

Hadiah Penghargaan Anugerah Persatuan Matematik Malaysia (PERSAMA – Telekom) 2002  
Tajuk Buku:Pengatucaraan Linear dan Integer
Pengarang: Che Rohani Yaacob
Editor Naskhah: Fazlina Mohamed Rouse & Zaibedah Hashim

Hadiah Penghargaan Anugerah Persatuan Matematik Malaysia (PERSAMA) 2001
Tajuk Buku: Struktur Matematik Diskret bagi Sains Komputer – Bernard Kolman & Robert C. Busby
Penterjemah: Unit Terjemahan Melalui Komputer, USM
Penyunting Terjemahan: Zaharin Yusoff & Siti Aishah Hamdan.
Editor naskhah: Salamiah Mat Sah

Kategori Sains, Teknologi & Perubatan Anugerah Fuji Xerox MAPIM 2001
Tajuk Buku: Metabolisme Karbohidrat 
Pengarang: Roshada Hashim & Nik Norulaini Nik Ab. Rahman
Editor Naskhah: Salamiah Mat Sah

Kategori Sains Sosial & Kemanusiaan Anugerah Fuji Xerox MAPIM 2001
Tajuk Buku: Sosiolinguistik bahasa Melayu di Malaysia
Pengarang:  Noriah Mohamed
Editor Naskhah: A’watif Ahmad

Karya Terjemahan Terbaik Anugerah Persatuan Matematik Malaysia (PERSAMA) Sime Darby 1998
Tajuk Buku: Persamaan Pembezaan Permulaan dan Masalah Nilai Sempadan Edisi ke 4 – Boyce, W. E. & DiPrima, R. C
Penterjemah: Md Abu Omar Awang
Editor  Naskhah: A’watif Ahmad

Hadiah UtamaAnugerah Persatuan Linguistik Malaysia Public Bank 1997
Tajuk Buku: Pengantar Mikrobiologi Industri
Pengarang: Ibrahim Che Omar
Editor Naskhah: Norazam Ariffin

Hadiah Penghargaan Anugerah Persatuan Linguistik Malaysia Public Bank 1990 
Tajuk Buku: Reka Bentuk Geometri Jalan dan Lebuh Raya
Pengarang: Meor Othman Hamzah
Penyunting Naskhah: Fazlina Mohamed Rouse