Penerbit USM Menerima Kunjungan Penerbit UTP

LawatanUTP

Penerbit USM menerima kunjungan dari Penerbit Universiti Teknologi Petronas UTP.
Dalam kunjungan yang singkat ini, satu sesi perkongsian ilmu terutamanya dalam bidang pernerbitan telah dilaksanakan. Kedua-dua penerbit tinjuan peluang kerjasama dalam bidang penerbitan bagi memanfaatkan kedua-dua penerbit universiti.